fbpx

Tietosuojaseloste

1. Rekisteri

Verkkosivujen yhteydenottolomakkeen sekä asiakkaalta saatujen asennusprosessin kannalta oleellisten henkilötietojen rekisteri.
 

2. Rekisterinpitäjä

Solar Sector Oy
Y-tunnus: 3171573-8
Osoite: Hämeenlinnantie 18 A 16
Postinumero: 15800
Postitoimipaikka: Lahti
Puhelinnumero: 041 314 8183
Sähköpostiosoite: myynti@solarsector.fi

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Ville Laine
Y-tunnus: 3171573-8
Osoite: Hämeenlinnantie 18 A 16
Postinumero 15800
Postitoimipaikka: Lahti
Puhelinnumero: 041 314 8183
Sähköpostiosoite: ville.laine@solarsector.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yhteydenottolomakkeella ja asiakkaalta muuta kautta tulevista tiedoista kerättävän rekisterin tarkoituksena on edistää palvelun tuottamista asiakkaalle. Rekisterin tietoja käytetään tarjousten ja sopimusten lähettämiseen asiakkaalle, asennuksen järjestämiseen, laskutukseen, mahdollisiin takuukorjauksiin sekä asiakkaan tietojen lähettämiseen sähköverkkoyhtiölle aurinkosähköjärjestelmän ilmoituksia varten.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan asiakkaalta verkkosivujen yhteydenottolomakkeella sekä muuta kautta tullut asioiden hoitamisen kannalta oleellinen tieto. Näitä ovat henkilön tai yrityksen nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä kiinteistön sähkönkäyttöpaikkatunnus.

6. Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarve asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen täyteenpanemiseksi. Mahdollisten takuukorjausten kannalta oleellisia tietoja säilytetään asennuksen takuuajan umpeutumiseen saakka.
 

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterissä olevia tietoja kerätään verkkosivujen yhteydenottolomakkeella sekä henkilöltä itseltään. Tietoja voidaan kerätä myös viranomaisten pitämistä rekistereistä (esim. YTJ) lain sallimissa rajoissa.
 

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta organisaation ulkopuolelle.Tietoja ketrrotaan tai luovutetaan vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta.
 

9. Tietojen siiro EU:n tai EFTA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai EFTA:n ulkopuolelle.
 

10. Rekisterin suojaus

Sähköinen aineisto on suojattu henkiloköhtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä Solar Sector Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työn suorittamiseksi. Sähköisessä muodossa olevaa tietoa tulostetaan vain tarvittaessa, niitä säilytetään lukitussa tilassa ja ne tuhotaan välittömästi käytön jälkeen.
 

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, vaatia virheellisten tietojen muutosta, sekä turvautua laissa turvattuihin oikeuksiina. Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen ja rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa perua antamansa suostumus ja pyytää tietojensa poistamista.
 
Mikäli rekisteröity haluaa tarkastaa, muuttaa tai poistaa rekisterissä olevia tietojaan, tulee hänen lähettää kirjallinen pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitettuna tai muulla tavalla varmennettuna.